Termeni şi Condiţii

Termeni:

În cele ce urmează a fi prezentate, următorii termeni vor avea înţelesurile arătate mai jos:

Site – toate paginile şi subpaginile ce se găsesc la adresa https://igloo.dev/

Conţinut – imaginile, textele precum şi orice alte informaţii şi elemente prezentate în conţinutul paginilor Site-ului

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică (prin reprezentare) care accesează ;

Furnizor / Igloo  – SC LEXIT KLUST CONSULTING SRL, ca entitate juridică română.

Website-produs – Website-urile puse la dispoziţie spre vânzare clienţilor, în forma lor prezentată la adresa https://igloo.dev/ 

Servicii conexe – Serviciile puse la dispoziţie de Furnizor (găzduire, domeniu, intervenţii, administrare email, dezvoltare)

 

I. Domeniu de aplicare

 1. Termenii şi condiţiile de utilizare a Site-ului se aplică pentru toţi Utilizatorii care navighează pe Site, se înscriu în Platforma de administrare şi/sau achiziţionează servicii prin intermediul instrumentelor puse la dispoziţie la adresa Site-ului. 
 2. Acest website este proprietatea SC LEXIT KLUST CONSULTING SRL şi poate fi folosit în condiţiile prezentei secţiuni de către orice persoană fizică ce are împlinită vârsta de 18 ani sau de către persoane juridice (prin reprezentant).
 3. Prin intermediul acestui Site, Furnizorul prezintă serviciile şi preturile practicate, punând la dispoziţie Utilizatorului posibilitatea accesării serviciilor prin metode tehnice de achiziţionare online. Prezentul Site a fost construit utilizând soluţii software de management al conținutului puse la dispoziție în mod gratuit publicului sau licenţiate. Orice alte elemente ale website-ului, cu excepția celor prezentate mai sus, sunt proprietatea exclusiva a SC LEXIT KLUST CONSULTING SRL, enumerând conţinutul Site-ului, modul de prezentare a informaţiei, structura paginilor, a sistemului de achiziţionare online, însă fără ca enumerarea să fie limitativă. Aceste elemente fac obiectul dreptului de autor conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, fiind marcate în mod corespunzător cu simbolul “©”.

II. Acceptarea termenilor şi neangajarea răspunderii

 1. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul Termenilor şi Condiţiilor de utilizare ale website-ului în orice moment, şi se consideră acceptate de către client în mod implicit, dacă acesta nu se adresează în scris Furnizorului. 
 2. Furnizorul depune eforturi pentru ca informaţia prezentată pe Site sa fie actuală, corectă şi completă. Cu toate acestea, pot surveni situaţii în care informaţia să fie eronată, desuetă sau sa lipsească. În acest sens, Furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere asupra corectitudinii şi integrității informaţiilor prezentate în conţinutul Site-ului.  

III. Serviciile prestate de către Furnizor

 1. Serviciile prestate de Igloo se împart în două categorii: Website-ul-produs (template-ul) pus la dispoziţie şi serviciile conexe de găzduire / mentenanţă puse la dispoziţie sub formă de pachete cu anumite perioade de recurenţă. 
 2. Conform ofertei afişate pe Site, clientul îşi poate alege unul din Website-urile-produs  puse la dispoziţie şi un pachet de servicii conexe (Startup, Business, Business Pro), pentru o perioadă minimă contractuală de 12 luni sau 24 luni.
 3. Plata serviciilor se poate face, indiferent de perioada minimă contractuală aleasă, la un interval ales de către Client, de 1 lună, 3 luni, 6 luni sau 12 luni. 
 4. La finalul perioadei contractuale, website-ul-produs intră în proprietatea Clientului, acesta primind din partea Igloo o arhivă cu fişierele website-ului şi baza de date. 
 5. În cazul în care Clientul doreşte migrarea website-ului şi renunţarea la serviciile Igloo înainte de sfârşitul perioadei minime contractuale, acesta este obligat la plata anticipată a tuturor prestaţiilor rămase până la finalizarea perioadei minime contractuale. În cazul în care contractul nu este achitat în întregime, website-ul rămâne în proprietatea Igloo, iar domeniul (dacă a fost înregistrat de Igloo) va fi anulat la finalul perioadei de înregistrare a acestuia. 
 6. Serviciile conexe reprezintă totalitatea serviciilor prestate de către Furnizor în intervalul cuprins între momentul finalizării stadiului de dezvoltare al website-ului şi momentul finalizării perioadei minime contractuale. Serviciile conexe pot fi cuprinse într-un pachet de servicii din cele enumerate la pct. 2, sau neincluse. 
  1. Serviciile conexe cuprinse în pachetele de servicii sunt: 
   1. Domeniul gratuit pentru toată perioada minimă contractuală;
   2. Găzduire gratuită (3GB/5GB/10GB, în funcţie de pachetul ales);
   3. Intervenţii incluse (2/an, 6/an, 12/an, în funcţie de pachetul ales); Intervenţiile incluse în pachet se referă la modificări în conţinutul site-ului sau crearea/ştergerea unei adrese de email, solicitate de către Client în afara stadiului de dezvoltare a website-ului, în limita funcţionalităţilor website-ului achiziţionat. Adăugarea de funcţionalităţi noi nu reprezintă intervenţii asupra site-ului, ci dezvoltare personalizată şi se tarifează conform pct. 6. 
   4. Suport premium – Asistenţă în utilizarea website-ului şi a serviciilor prin intermediul adresei de email ”support@igloo.dev” sau prin sistemul de tichete pus la dispoziţie la adresa https://igloo.dev/admin-panel/supporttickets.php, adresă accesibilă numai în contul de client. Clientul va primi un răspuns la solicitările trimise în cel mult 24 ore de la deschiderea tichetului de suport (în zilele lucrătoare). 
   5. Certificat SSL inclus (numai pentru pachetele Business şi Business Pro) – certificat Comodo Positive SSL, pentru securizarea conexiunilor website-ului. 
   6. Limbă adiţională – Adăugarea unei limbi adiţionale pentru website-ul comandat, în funcţie de pachetul ales (inclus numai în pachetul Business Pro). 
   7. Imagini profesionale – imagini de nişă utilizate de Furnizor în procesul de dezvoltare a website-ului sau ulterior, puse la dispoziţie în mod gratuit cu drept de reutilizare în scopuri comerciale de diferiţi furnizori, sau de către terţii colaboratori ai Furnizorului, care oferă imagini cu drept de reutilizare în scopuri comerciale contra cost.
  2. Serviciile neincluse în pachet se tarifează suplimentar. Aceste servicii pot fi cele enumerate la pct. 6 lit. a, dar şi servicii de dezvoltare web personalizată. Serviciile de dezvoltare web personalizată se vor tarifa cu 50 Euro / ora de dezvoltare.  

IV. Acceptarea ofertei şi accesarea serviciilor

 1. Utilizatorii Site-ului pot deveni clienţi Igloo prin crearea unui cont în cadrul Site-ului şi plasarea unei comenzi. Contul creat trebuie să conţină informaţiile minime obligatorii pentru a exprima intenţia serioasă de contractare a serviciilor. Datele minime obligatorii sunt următoarele: 
  1. Numele complet al persoanei; 
  2. Adresa de email;
  3. Număr de telefon;
  4. Adresa completă: (locaţie, oraş, judeţ, ţară, cod poştal)
  5. Denumire companie şi cod fiscal (în cazul în care clientul este persoană juridică);
 2. În cazul în care contul este creat prin intermediul conectării cu Facebook sau Google, utilizatorul este obligat să completeze datele minime necesare prezentate la punctul anterior. 
 3. Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului şi finalizarea plăţii, Utilizatorul acceptă oferta Furnizorului. După confirmarea plăţii, Furnizorul va intra în legătură cu Clientul şi îi va trimite contractul de prestări servicii informatice, în vederea semnării acestuia. Clientul are la dispoziţie 10 zile pentru semnarea contractului, perioadă în care Furnizorul nu efectuează demersuri în prestarea serviciilor solicitate. 
 4. Clientul va primi un formular de informare preliminară prin care va transmite către Furnizor datele necesare demarării prestării serviciilor. Clientul are obligaţia de a transmite datele solicitate către Furnizor în termen de maxim 14 zile. În caz contrar, Furnizorul va proceda la confirmarea comenzii Clientului, iar perioada contractuală va începe să curgă din a 15-a zi de la trimiterea formularului de informare preliminară. 
 5. După trimiterea informaţiilor către Furnizor, acesta din urmă va accepta forma informaţiilor primite sau va cere suplimentarea ori clarificarea acestora, în termen de cel mult 48 ore de la primirea acestora. 
 6. Furnizorul va demara dezvoltarea website-ului odată ce informaţiile sunt suficiente pentru a asigura minimul necesar dezvoltării. 
 7. După finalizarea etapei de dezvoltare, clientului îi va fi trimis un link către website-ul aflat în mediul de dezvoltare şi îi va fi solicitat un feedback.
 8. După implementarea feedback-ului primit de la client, website-ul va fi încărcat live şi clientul va primi toate datele de acces în panoul de administrare al website-ului, adresele de email, setările serverului de email şi alte detalii despre noul website. 
 9. Din momentul încărcării live a website-ului, comanda va fi confirmată de către Furnizor şi perioada contractuală va începe să curgă.

V. Renunţarea la servicii

 1. Clientul poate renunţa la serviciile achiziţionate iar plata va fi restituită integral în termen de cel mult 10 zile de la plasarea comenzii, cu excepţia cazului în care clientul a semnat contractul sau au fost efectuate prestaţii din partea Furnizorului. În acest caz, renunţarea se poate face numai după expirarea perioadei minime contractuale sau cu achitarea integrală a contractului. 
 2. Cererea de restituire va fi trimisă Furnizorului prin intermediul adresei de email support@igloo.dev sau prin deschiderea unui tichet în acest sens din contul de client.
 3. Furnizorul va procesa cererea de renunţare la servicii în cel mult 48 ore de la primirea acesteia şi va proceda la restituirea plăţii prin aceeaşi metodă de plată prin care a fost finalizată comanda. Plata va fi returnată în cel mult 30 de zile de la acceptarea renunţării la serviciile Igloo.
  1.  În cazul în care plata a fost făcută prin transfer bancar, clientul va pune la dispoziţia Furnizorului contul deschis la o bancă din România, cont în care se va efectua restituirea plăţii. 
  2. În cazul în care plata a fost făcută prin card bancar, o solicitare de returnare a plăţii va fi trimisă către procesatorul de plăţi cu cardul MobilPay, acesta urmând să efectueze restituirea efectivă. 
 4. După acceptarea cererii de renunţare la serviciile Igloo, Furnizorul nu mai are obligaţia continuării prestării serviciilor către Client, chiar dacă plata nu a fost încă returnată, graţie perioadei de 30 de zile menţionată în punctul anterior. 
 5. Clientul nu va putea solicita continuarea prestării serviciilor în cadrul aceleiaşi comenzi, ci va trebui să plaseze o nouă comandă şi să finalizeze plata în vederea contractării de noi servicii.

VII. Plata serviciilor 

 1. Plata serviciilor Igloo se poate face prin card online sau prin transfer bancar. 
 2. La plasarea unei comenzi noi, Igloo va emite o factură proformă, care se va regăsi în contul clientului, în secţiunea ”Financiar”. 
 3. Fiecare factură are termenul de scadenţă de 5 zile de la momentul emiterii. 
 4. După termenul de scadenţă, în caz de neplată, vor fi percepute penalităţi de 1% din valoarea facturii, pentru fiecare zi de întârziere. Dacă factura nu a fost achitată în termen de 10 zile de la data scadenţei, comanda plasată şi factura va fi anulată. Pentru accesarea serviciilor Igloo, Clientul trebuie să plaseze o nouă comandă.
 5. După efectuarea plăţii, Clientul va primi o factură fiscală, care se va regăsi în contul clientului, în secţiunea ”Financiar”. 

VII. Suspendarea serviciilor

 1. Serviciile furnizate de către Igloo vor fi suspendare în cazul în care Clientul nu îşi îndeplineşte obligaţia de efectuare a plăţii în termen de 15 zile de la data scadenţei facturii. 
 2. Suspendarea serviciilor furnizate de către Igloo implică inclusiv blocarea accesului la adresa website-ului Clientului prin înlocuirea paginii principale cu mesajul ”Suspendat pentru neplată”. 
 3. Pentru reluarea serviciilor, Clientul este obligat să achite la zi toate obligaţiile de plată faţă de Furnizor, inclusiv din alte comenzi (dacă există).
 4. După efectuarea plăţii, Clientul este obligat să contacteze Furnizorul la adresa ”suport@igloo.dev” sau să deschidă un tichet către departamentul ”Financiar”, în vederea reluării serviciilor. 
 5. În cazul plăţilor prin ordin de plată, serviciile vor fi reluate după consemnarea în cont a sumei restante.

VIII. Obligaţia de diligenţă a Furnizorului 

 1. Furnizorul se obligă către Client să furnizeze serviciile descrise în prezentul document şi urmăreşte un beneficiu economic Clientului, în vederea facilitării accesului clienţilor acestuia la serviciile pe care le furnizează. Cu toate acestea, Furnizorul nu se poate obliga să obţină un anumit rezultat, să obţină clientului o anumită poziţie în cadrul motoarelor de căutare, să obţină un anumit număr de clienţi acestuia din urmă, etc. Acest tip de servicii nu fac parte din sfera serviciilor puse la dispoziţie de către Furnizor.
 2. Timpul de funcţionare a serviciilor este garantat de către Igloo la 99%. Cu toate acestea, există anumite situaţii în care serviciile Igloo pot fi nefuncţionale pentru o perioadă limitată. Aşadar, în caz de războaie, calamităţi naturale, indisponibilitatea / întreruperea comunicaţiilor, incendii, atacuri informatice (viruşi, hackeri, DDOS, Flood, SYN), cutremure, embargouri, acţiuni ale autorităţilor legale competente, lucrări de întreţinere anunţate, probleme legate de DNS (care nu pot fi controlate de către Igloo), probleme de reţea Internet (în afara serverelor noastre), cum ar fi probleme cu furnizorul clientului de internet, funcţionarea incorectă a unui software oferit din altă sursă instalat de către Client în panoul de administrare al website-ului ş.a. 

IX. Participarea clienţilor

 1. Succesul, calitatea şi dezvoltarea rapidă a website-ului depinde foarte mult de promptitudinea Clientului, precum şi de calitatea materialelor şi informaţiilor transmise. Pentru a asigura un proces rapid de dezvoltare a website-ului, Clientul va trimite de îndată datele, informaţiile şi materialele solicitate prin intermediul formularului de informare preliminară. În măsura în care website-ul nu poate fi dezvoltat sau serviciile conexe nu pot fi prestate din cauze imputabile clientului, acesta nu este exonerat de la plata obligaţiilor ce-i revin conform prezentului document, a confirmării comenzii şi a facturii / facturilor proforme emise. 

X. Furnizarea sau alegerea domeniului

 1. Clientul are obligaţia de a modifica nameserverele domeniului pe care îl deţine către ns1.igloo.dev, ns2.igloo.dev, ns3.igloo.dev, ns4.igloo.dev. 
 2. În cazul în care Clientul nu deţine un domeniu şi doreşte ca acesta să fie achiziţionat de către Furnizor, în baza unui pachet de servicii ales, acesta are obligaţia de a furniza trei variante de nume de domeniu, în ordinea preferinţelor acestuia. 
 3. Furnizorul nu se poate obliga în vederea furnizării Clientului a numelor de domenii alese, întrucât acestea depind de disponibilitatea înregistrării lor. În măsura în care nu există disponibilitate pentru niciun nume de domeniu ales de către Client, Furnizorul va solicita alte trei nume de domenii şi va oferi asistenţă clientului în vederea efectuării unei alegeri. De asemenea, Clientul înţelege că domeniul ales pentru înregistrare nu poate fi un domeniu special, care generează costuri suplimentare de înregistrare. 
 4. În măsura în care domeniul este deja achiziţionat de către Client, acesta are obligaţia de a se asigura de disponibilitatea domeniului pentru toată perioada contractuală.
 5. Dacă domeniul este înregistrat de către Igloo, Furnizorul are obligaţia de a nu prelungi şi de a nu utiliza domeniul ales de Client după terminarea perioadei contractuale. Domeniul înregistrat va fi eliberat, Clientul având posibilitatea înregistrării acestuia, în limita disponibilităţii ulterioare. 
 6. În măsura în care perioada contractuală nu coincide cu perioada de expirare a domeniului, sau domeniul a fost reînnoit de către Furnizor, acesta se obligă să transfere domeniul în utilizarea Clientului, numai în măsura în care Clientul va achita suma aferentă perioadei de înregistrare rămase a domeniului.  

XI. Drepturi de autor şi răspunderea Clientului

 1. Clientul este obligat să îşi asume toate responsabilităţile legale cu privire la protecţia drepturilor de autor. Acesta se asigură că are dreptul să utilizeze şi să transmită toate datele furnizate către Igloo (texte, fotografii, logo-uri, grafică, etc. ) şi să respecte prevederile legale aplicabile. Igloo nu are obligaţia verificării conţinutului furnizat de Client. 
 2. Website-ul creat de Igloo este protejat de drepturile de autor, art. I. pct. 3 aplicându-se în mod corespunzător în cazul Website-ului-produs. 
 3. Dreptul de utilizare a website-ului este transferat către Client la sfârșitul perioadei minime contractuale, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
  1. Clientul nu doreşte continuarea contractului cu Igloo;
  2. Clientul şi-a achitat integral obligaţiile de plată către Furnizor.
 4. Clientul nu are dreptul, nici după transferul drepturilor de utilizare în beneficiul său, să folosească site-ul sau codul sursă în alte scopuri decât i-au fost încredinţate de către Igloo şi nici să vândă sau să multiplice website-ul sau codul sursă în niciun mod. 
 5. Igloo îşi rezervă dreptul de a utiliza imaginea Website-ului-produs, link-ul şi logo-ul Clientului în scopuri de marketing, portofoliu, ş.a. 

XII. Cesionarea contractului

 1. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a transfera, cu titlu oneros sau gratuit, drepturile şi obligaţiile sale ce rezultă din conţinutul contractului către unul sau mai mulţi terţi, cu notificarea clientului.  
 2. Clientul are dreptul de a transfera drepturile şi obligaţiile sale ce rezultă din conţinutul contractului către unul sau mai mulţi terţi numai cu acordul prealabil, în scris, al Furnizorului. 

XIII. Termenul contractului şi încetarea acestuia

 1. Contractul se încheie pe o perioadă de 12 sau 24 luni, aşa cum este menţionat în confirmarea comenzii şi factura fiscală emisă. Termenul curge din momentul stipulat la art. IV, pct. 4, respectiv pct. 9. 
 2. Contractul se va prelungi în mod automat cu perioade succesive de încă 12 sau 24 luni, în măsura în care Clientul nu îşi exprimă în mod expres intenţia de reziliere a contractului. Dispoziţiile art. V. se aplică în mod corespunzător. 
 3. În caz de neplată a obligaţiilor scadente pe o perioadă mai mare de 60 zile, Furnizorul are dreptul de a şterge contul Clientului şi de a anula înregistrarea domeniului la registrar. 

XV. Forţa majoră 

 1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. 
 2. Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului de forţă majoră acesta nu încetează, oricare dintre părţi are dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă, adresată celeilalte părţi.  

XV. Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor

 1. Prezentul contract este guvernat de legile române în vigoare. 
 2. Părţile înţeleg şi consimt să depună toate diligenţele în rezolvarea unor eventuale litigii pe cale amiabilă. 
 3. În măsura în care părţile nu reuşesc rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiul se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente material şi teritorial.